Archief bijeenkomsten

2018

Bijeenkomst vrijdag 2 november 2018
Sprekers::: 
1. Dr. Brenda Mathijssen (universitair docent Godsdienstpsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen) over haar postdoc onderzoek naar de uitvaartpraktijken van en uitvaartvoorzieningen voor migranten en minderheden in Engeland en Wales (Deathscapes and Diversity in multicultural England and Wales. Making space for minorities' and migrants' bodily remains, ritual and remembrance). Voor meer informatie over Brenda bezoekt u haar website
2. Prof. dr. Hijme Stoffels met een visueel intermezzo: Religie op straatniveau (fotografie religieuze objecten in de straat Westeinde te Den Haag).
3. PhD-student Jeroen Jans (Radboud Universiteit Nijmegen) over zijn promotieonderzoek Staat zonder religie. Percepties van jonge christenen, moslims en humanisten met betrekking tot de relatie tussen religie en staat.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Bijeenkomst vrijdag 2 februari 2018
Sprekers: 
1. Dr. Leon Gulik over zijn proefschrift ‘Moongazers & Trailblazers. Creative Dynamics in Low Country Wicca’ (mei 2017).
2. Dr. Marten van der Meulen over zijn artikel over The Passion (samen met Mirella Klomp) dat recent verscheen in de Journal of Contemporary Religion: The Passion as ludic practice—understanding public ritual performances in late modern society: a case study from the NetherlandsDe Powerpoint-presentatie vindt u hier.
Voorafgaand aan de presentaties van de sprekers stonden prof. dr. Hijme Stoffels en dr. Kees de Groot/Markus Davidsen stil bij het recente overlijden van respectievelijk prof. dr. Gerard Dekker en prof. dr. Meerten ter Borg en hun grote betekenis voor de Nederlandse Godsdienstsociologie.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

2017

Bijeenkomst vrijdag 3 februari 2017

Sprekers: 
1. Prof. dr. Staf Hellemans presenteerde zijn hoofdstuk 'Secularisatie: Theorieën, kritieken, beoordelingen' dat recent verscheen in het boek ‘Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen. De secularisatie onder de loep’ (Weyns red. 2015). 

2. Drs. Joris Kregting presenteerde zijn artikel (dat hij schreef samen met Paul Vermeer, Peer Scheepers en Chris Hermans): Why God has left the Netherlands: Explanations for the decline of institutional Christianity in the Netherlands between 1966 and 2015.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

 Bijeenkomst vrijdag 3 november 2017
1. Dr. Kees de Groot presenteerde zijn nieuwe boek ‘The Liquidation of the Church’. 
2. Dr. Egbert Ribberink presenteerde zijn proefschrift ‘There is probably no God. A quantitative study of anti-religiosity in Western Europe’. 
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

2016

Bijeenkomst vrijdag 12 februari 2016
Sprekers:
1. Prof. dr. Hans Boutellier over zijn boek 'Het seculiere experiment'.
2. Dr. Kees de Groot over de geschiedenis en huidige staat van de Nederlandse Godsdienstsociologie.
Lees hier het verslag.

Bijeenkomt vrijdag 4 november 2016
Sprekers: 
1. Dr. William Arfman (UvT/LU): 'Ritual Dynamics in Late Modernity'.
2. Dr. Erik Sengers: Roomsch socioloog - Sociale bisschop. Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935.
3. Müge Simsek (PhD-kandidaat UU): geloofsbeleving Nederlandse jongeren (in internationaal perspectief). Zie ook Trouw (17-9).
Lees hier het verslag.

2015
Bijeenkomst 30 februari 2015
Sprekers:
1. Dr. Markus Davidsen (Universiteit Leiden) over zijn proefschrift 'The spiritual Tolkien milieu: How fiction-based religion matters for the sociology of religion'.
2. Prof. dr. André Droogers (Vrije Universiteit) over zijn  boek 'Religion at play'.
3. Dr. Paul Vermeer (Radboud Universiteit) over zijn studie 'Bloeiende christelijke gemeenschappen in Nederland'.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 6 november 2015
Sprekers:
1. Prof. dr. Herman Noordegraaf (PThU) over de kerk en WMO. 

2. Dr. Erik Sengers met een reactie op de eerste spreker.
3. Prof. dr. Guido Dierickx over zijn recente boek 'Religie als sociale constructie'.
Klik hier voor het verslag.

2014
Bijeenkomst 14 februari 2014

Sprekers:
1. Dr. Cors Visser over zijn proefschrift 'In de gunst bij het hele volk, evangelicalen, religie en de civil society'
2. Dr. Monique van Dijk-Groeneboer over haar studie '
Kerk uit zicht? Jongeren inspireren…!'
Klik hier voor het verslag

Bijeenkomst 7 november 2014
Sprekers:
1. Dr. Joantine Berghuijs over haar proefschrift 'New Spirituality and Social Engagement'. 
2. Drs. Egbert Ribberink over zijn onderzoek naar (de deprivatisering van) ongeloof.
Klik hier voor het verslag.

2013
Bijeenkomst 22 februari 2013
Sprekers:
1. Dr. Peter van Dam: Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe.
2. Dr. Erik Sengers: Kerken op zoek naar de samenleving, en de samenleving naar de kerken.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 8 november 2013
Sprekers:
1. Dr. Kim de Wildt: Ritualiteit aan Duitse middelbare scholen.
2. Prof. dr. Manuela Kalsky (Multiple religious belonging
.
Klik hier voor het verslag.

2012
Bijeenkomst 9 november 2012
Sprekers:
1. Dr. Kees de Groot: Manoeuvres van de rooms-katholieke kerk in liquid modernity.
2. Dr. Peter Versteeg: Geloofservaring in protestantse gemeenten.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 10 februari 2012
Sprekers:
1. Dr. Sipco Vellenga en Prof. dr. Gerard Wiegers: De reacties van levensbeschouwelijke organisaties op enkele Islam-kritische uitingen, en de gevolgen voor maatschappelijke verhoudingen.
2. Prof. Dr. Marcel Poorthuis en Dr. Theo Salemink: Van harem tot fitna: Beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010.
Klik hier voor het verslag.

2011
Bijeenkomst 11 februari 2011
Sprekers:
1. Dr. Lammert Jansma: Nieuwe religieuze bewegingen in Friesland.
2. Dr. Naomi van der Meer: Identiteitsbeleving onder Afrikaanse katholieken in Nederland.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 4 november 2011
Sprekers:
1. Dr. Nico Vink: Van religie naar spiritualiteit; definiëren met Bourdieu.
2. Dr. Jeroen Boekhoven: Sjamanisme in westerse samenlevingen.
Klik hier voor het verslag.