Archief bijeenkomsten

2017

Bijeenkomst vrijdag 3 februari 2017

Sprekers: 
1. Prof. dr. Staf Hellemans presenteerde zijn hoofdstuk 'Secularisatie: Theorieën, kritieken, beoordelingen' dat recent verscheen in het boek ‘Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen. De secularisatie onder de loep’ (Weyns red. 2015). Klik hier voor zijn presentatie.

2. Drs. Joris Kregting presenteerde zijn artikel (nog te verschijnen) waarin hij met behulp van de moderniseringstheorie een verklaring probeert te geven voor het secularisatieproces, in termen van afnemend institutioneel geloof, in Nederland in de afgelopen vijftig jaar (1966-2015). Klik hier voor zijn presentatie.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

2016

Bijeenkomst vrijdag 12 februari 2016
Sprekers:
1. Prof. dr. Hans Boutellier over zijn boek 'Het seculiere experiment'.
2. Dr. Kees de Groot over de geschiedenis en huidige staat van de Nederlandse Godsdienstsociologie.
Lees hier het verslag.

Bijeenkomt vrijdag 4 november 2016
Sprekers: 
1. Dr. William Arfman (UvT/LU): 'Ritual Dynamics in Late Modernity'.
2. Dr. Erik Sengers: Roomsch socioloog - Sociale bisschop. Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935.
3. Müge Simsek (PhD-kandidaat UU): geloofsbeleving Nederlandse jongeren (in internationaal perspectief). Zie ook Trouw (17-9).
Lees hier het verslag.

2015
Bijeenkomst 30 februari 2015
Sprekers:
1. Dr. Markus Davidsen (Universiteit Leiden) over zijn proefschrift 'The spiritual Tolkien milieu: How fiction-based religion matters for the sociology of religion'.
2. Prof. dr. André Droogers (Vrije Universiteit) over zijn  boek 'Religion at play'.
3. Dr. Paul Vermeer (Radboud Universiteit) over zijn studie 'Bloeiende christelijke gemeenschappen in Nederland'.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 6 november 2015
Sprekers:
1. Prof. dr. Herman Noordegraaf (PThU) over de kerk en WMO. 

2. Dr. Erik Sengers met een reactie op de eerste spreker.
3. Prof. dr. Guido Dierickx over zijn recente boek 'Religie als sociale constructie'.
Klik hier voor het verslag.

2014
Bijeenkomst 14 februari 2014

Sprekers:
1. Dr. Cors Visser over zijn proefschrift 'In de gunst bij het hele volk, evangelicalen, religie en de civil society'
2. Dr. Monique van Dijk-Groeneboer over haar studie '
Kerk uit zicht? Jongeren inspireren…!'
Klik hier voor het verslag

Bijeenkomst 7 november 2014
Sprekers:
1. Dr. Joantine Berghuijs over haar proefschrift 'New Spirituality and Social Engagement'. 
2. Drs. Egbert Ribberink over zijn onderzoek naar (de deprivatisering van) ongeloof.
Klik hier voor het verslag.

2013
Bijeenkomst 22 februari 2013
Sprekers:
1. Dr. Peter van Dam: Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe.
2. Dr. Erik Sengers: Kerken op zoek naar de samenleving, en de samenleving naar de kerken.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 8 november 2013
Sprekers:
1. Dr. Kim de Wildt: Ritualiteit aan Duitse middelbare scholen.
2. Prof. dr. Manuela Kalsky (Multiple religious belonging
.
Klik hier voor het verslag.

2012
Bijeenkomst 9 november 2012
Sprekers:
1. Dr. Kees de Groot: Manoeuvres van de rooms-katholieke kerk in liquid modernity.
2. Dr. Peter Versteeg: Geloofservaring in protestantse gemeenten.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 10 februari 2012
Sprekers:
1. Dr. Sipco Vellenga en Prof. dr. Gerard Wiegers: De reacties van levensbeschouwelijke organisaties op enkele Islam-kritische uitingen, en de gevolgen voor maatschappelijke verhoudingen.
2. Prof. Dr. Marcel Poorthuis en Dr. Theo Salemink: Van harem tot fitna: Beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010.
Klik hier voor het verslag.

2011
Bijeenkomst 11 februari 2011
Sprekers:
1. Dr. Lammert Jansma: Nieuwe religieuze bewegingen in Friesland.
2. Dr. Naomi van der Meer: Identiteitsbeleving onder Afrikaanse katholieken in Nederland.
Klik hier voor het verslag.

Bijeenkomst 4 november 2011
Sprekers:
1. Dr. Nico Vink: Van religie naar spiritualiteit; definiëren met Bourdieu.
2. Dr. Jeroen Boekhoven: Sjamanisme in westerse samenlevingen.
Klik hier voor het verslag.